Jump to the main content block

2023-02~2026-01
*Convener
*Ku, Kun-Hui 2023-02~
Yeh, Mei-li 2023-02~
Chen, C-F 2023-02~
Galipeau, Brendan A. 2023-02~(deputy convener2023-08~)

2020-02~2023-01
*Convener
*Ku, Kun-Hui 2020-02~2023-01
Yeh, Mei-li 2020-02~2023-01
Chen, C-F 2020-02~2023-01
Lin, Hao-Li 2020-02~2021-01
Galipeau, Brendan A. 2020-02~2023-01

2017-01~2020-01
*Convener
*Ku, Kun-Hui 2017-01~2020-01
Lin, T.-H. Jonah 2017-01~2019-01
Chen, C-F 2017-01~2020-01
Lin, Wen-Lan 2017-01~2020-01
Yeh, Mei-li 2019-01~2020-01